قوانین و شرایط

1. هر تامین کننده می تواند جهت اطمینان مشتری خود، برای وی یک واچر صادر نماید، شرایط دسترسی به پنل عضویت در سایت و تایید هویت توسط الو واچر و سایت ارائه دهنده سرویس به تامین کنندگان می باشد.

2. برای هر تامین کننده، 200 عدد پیامک به عنوان هدیه از سوی سامانه ارائه دهنده خدمات تعلق میگیرد.

3. 200 عدد پیامک برای اکثر افراد کفایت میکند ولی در صورت مصرف بیشتر، در ابتدای دوره جدید مبلغ اضافه برای دوره مصرف شده به علاوه دوره جدید دریافت خواهد گشت.

4. الو واچر هیچ گونه وجهی را مستقیما دریافت نمیکند و هر هزینه ای صرفا از طریق سایت خدمت دهنده دریافت می گردد.